Actualment és obligatori per la transmissió o lloguer d’un habitatge o local, la presentació d’aquests documents en les administracions corresponents o a la notaria a l’hora de la venda.
 
CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ
Posem a la seva disposició el nostre equip de tècnics per tramitar  tots dos documents i assumim el cost de 170€ +iva (Amb les taxes incloses). Un cop venuda la propietat li descomptarem aquest import dels nostres honoraris.
 
Si per qualsevol raó, vostè decideix no vendre o llogar el seu pis, prèvia entrega de la documentació, ens abonaran les despeses del cost d’aquesta gestió, és a dir els 205,7€ (Iva inclós).
 
Aquest compromís ha d’estar formalitzat partint de la valoració dels nostres Assessors Immobiliaris, fonamentat en els paràmetres del preu de mercat actual a la zona de l’immoble.
 
Promoció vàlida fins el 30/09/2017
 
ININ FINQUES, es reserva el dret  d’ampliar el període de validesa de la promoció, a canviar les dates de finalització, a modificar aquests termes i condicions en cas de circumstàncies imprevisibles, alienes a la seva voluntat o fora del seu control.
Qualsevol situació que pogués plantejar-se en relació a la present promoció i que no estigués espressament resolta en aquestes bases i condicions, será únicament dirimida per ININ FINQUES, conforme a dret i les seves decisions seran inapel·lables.
La participació en la promoció implica l’íntegre coneixement i acceptació dels presents termes i condicions.

© 2024 inin.cat